iaum

insta bale

لیست رشته ها

پذیرش دانشجو در مجتمع بین الملل خراسان بر اساس مجوز سازمان مرکزی و مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی صورت می گیرد. لذا علاقمندان می بایست جهت اطلاع از آخرین وضعیت پذیرش دانشجو در این مجتمع به وب سایت مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی www.azmoon.org مراجعه نمایند.

قابل توجه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد جدید: پردیس بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی خراسان واقع در شهر توریستی گلبهار، زیر نظر واحد مشهد بزرگترین پردیس دانشگاهی شرق و شمال شرق کشور، مجموعه ای توانمند در آموزش و پژوهش با بیش از دویست هکتار مساحت و جدیدترین امکانات آموزشی، پژوهشی و خوابگاهی، در رشته های متنوع  در مقاطع کارشناسی ارشد در رشته ای زیر دانشجو  ایرانی و غیر ایرانی می پذیرد. راهنمای رشته های مجتمع در دفترچه رشته های دانشگاه موجود است.

کلیه کلاسهای مقطع ارشد و دکتری در روزهای آخر هفته برگزار خواهد شد.  نظر به محدودیت ظرفیت پذیرش رشته های کارشناسی ارشد، مجتمع بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان واقع در شهر توریستی گلبهار در رشته های جدید و با شرایط ویژه دانشجوی ایرانی می پذیرد. داوطلبان باید کد رشته گرایش مجتمع بین الملل خراسان (گلبهار) را انتخاب نمایند.

رشته های واحد مشهد – پردیس مجتمع بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان در سال ۱۳۹۸

 • زبان و ادبیات فارسی
 • مدیریت ورزشی . مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
 • الهیات و معارف اسلامی . گرایش فقه و حقوق
 • حقوق خصوصی
 • مهندسی عمران . سازه
 • مهندسی مکانیک . تبدیل انرژی
 • مهندسی کامپیوتر . نرم افزار
 • برنامه ریزی شهری
 • طراحی شهری
 • مهندسی معماری
 • مهندسی پزشکی . بیوالکتریک
 • برق . مدارهای مجتمع الکترونیک
 • مدیریت دولتی . خط مشی گذاری عمومی
 • حسابداری
 • روابط بین الملل
 • حقوق جزا و جرم شناسی

شایان ذکر است کلاسهای دانشجویان رشته هایی که تعداد آن به حد نصاب نرسیده باشد با دانشجویان هم گروه در مشهد ترکیب می گردد. لذا جهت اطلاع از آخرین وضعیت رشته ها و محل تشکیل آن به آموزش دانشکده مراجعه فرمایید.