iaum

insta bale

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و شركت سهامي بيمه پارسيان تفاهم نامه همكاري امضاء كردند

ادامه مطلب

تصویر-امضای تفاهم نامه نهایی دانشگاه آزاد اسلامی استان های خراسان رضوی و شمالی با بیمه پارسیان

ادامه مطلب

دكتر خام چين مقدم رییس هیات عامل مرکز نیکوکاری دانشگاه شد

ادامه مطلب

دكتر خام چين مقدم خبر داد: خرید زمین پارکینگ با انعقاد قراردادی با اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

ادامه مطلب

تصویر-برگزاری مراسم افتتاحیه مرکز نیکوکاری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با حضور مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) و جمعی از مسئولین دانشگاه

ادامه مطلب