امروز
چهارشنبه - ۲۱ آذر - ۱۳۹۷
:


iaum

insta sorosh

معرفي معاون آموزشي

   دكتر رضا بهاري كاشاني

·                        قائم مقام رياست دانشگاه

·                       معاون آموزشى و تحصيلات تكميلي  دانشگاه

·                       دكتراى كشاورزي گرايش علوم دامي

·                       عضو هيأت علمى گروه كشاورزي

·                ·     

·