امروز
پنجشنبه - ۲۴ آبان - ۱۳۹۷
:


iaum

insta sorosh

آدرس و نقشه دانشگاه

آدرس سازمان مركزى 1 : ايران- خراسان رضوى-مشهد - قاسم آباد (شهرك غرب) -بلوار امامیه - تقاطع استاد یوسفی - پردیس دانشگاه -ضلع شرقى-   سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

شماره تماس سازمان مركزى 1 : 05136620154

کد پستى 9187147578       |   صندوق پستى 413 - 91735

آدرس سازمان مركزى 2 : ايران- خراسان رضوى- مشهد- قاسم آباد- بلوار اماميه - نبش اماميه 42

شماره تماس سازمان مركزى 2 : 05136223134  |  05136223135

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تلفنهای سازمان مركزى 1 و 2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 روابط عمومی

36620154

تلفن و فکس دفتر رياست دانشگاه

36619315
 دفتر حراســــــت 36620284 
نمابر حراســــــت 36620289
موبایل حراســـــــت 09153199030 | 09156627627
دبيرخانه هيات امناي استان 38536002
اداره کل امور دانشجویی 36614574  |  36630288
نهاد نمايندگى رهبرى 36630039
مركز فناورى اطلاعات و ارتباطات 36627512
معاونت پژوهشى 36637842
معاونت آموزشي 36637847

معاونت اداري و مالي

36620213

معاونت فرهنگی دانشجویی

 36612636

معاونت عمراني

36637873

معاون پزشكي

36620152

معاونت برنامه ریزی 36637925
مدیر امور دانشجویی  36614574
امور دانشجویی 36630288
مدیر امور پژوهشی 35249255

امور آموزشي و ثبت نام

36220010

معاونت دانشجويي

36612636

مدير كل امور مالي و ذيحسابي

 36223173
امور شهريه 36228309
صندوق رفاه دانشجويان 36233833
اداره صدور و رسيدگي به اسناد 36204043
صندوق پس انداز كاركنان-حقوق و دستمزد 36216153
اداره اموال 36228310

امور اداري-كارگزيني

مدير تداركات

36620241

امور عمومي - كارگزيني

مدير امور فرهنگي

36612636

مدير امور كتابخانه ها

36226605

گزينش

36620176

كارگزيني هيات علمي

 36638036

اداره فارغ التحصيلان

36220436

حسابداري دانشجويان

امور حقوقی 36638918
ستاد شاهد و ايثارگران 36615688

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تلفنهای دانشکده ها

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

گروه تربیت بدنی
36613392
دانشکده حقوق

 

 


View Islamic Azad University Mashhad in a larger map