آدرس و نقشه دانشگاه

آدرس سازمان مركزى  : ايران- خراسان رضوى-مشهد - قاسم آباد (شهرك غرب) -بلوار امامیه - تقاطع استاد یوسفی - پردیس دانشگاه -ضلع شرقى-   سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

شماره تماس سازمان مركزى 1 : 05136630781

کد پستى 9187147578       |   صندوق پستى 413 - 91735

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تلفنهای سازمان مركزى

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 روابط عمومی

36620154

تلفن و فکس دفتر رياست دانشگاه

36619315
 دفتر حراســــــت 36620284 
نمابر حراســــــت 36620289
موبایل حراســـــــت 09153199030 | 09156627627
دبيرخانه هيات امناي استان 38536002
اداره کل امور دانشجویی 36614574  |  36630288
نهاد نمايندگى رهبرى 36630039
مركز فناورى اطلاعات و ارتباطات 36627512
معاونت پژوهشى 36637842
معاونت آموزشي 36637847
اداره ثبت نام 36621014 - 36630962
اداره امتحانات 36620264 - 36620943
مدیر کل آموزش
36620376
اداره فارغ التحصیلان
36220436
معاونت فرهنگی دانشجویی  36612636
مدیر امور دانشجویی 36614574
امور دانشجویی 36630288
مدير امور فرهنگي 36612636
معاونت توسعه مديريت و منابع
36637873
اداره كل امور ادارى 36620213
معاونت عمراني 36637873
معاون پزشكي 36620152
معاونت برنامه ریزی 36637925
مدیر امور پژوهشی 35249255
مدير كل امور مالي و ذيحسابي
امور شهريه
صندوق رفاه دانشجويان
اداره صدور و رسيدگي به اسناد
صندوق پس انداز كاركنان-حقوق و دستمزد
اداره اموال

امور اداري-كارگزيني

مدير تداركات 36620241
امور عمومي - كارگزيني
مدير امور كتابخانه ها 36226605
گزينش 36620176
كارگزيني هيات علمي  36638036
حسابداري دانشجويان
امور حقوقی 36638918
ستاد شاهد و ايثارگران 36615688

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


View Islamic Azad University Mashhad in a larger map