امروز
چهارشنبه - ۲۱ آذر - ۱۳۹۷
:


iaum

insta sorosh

گزینش

این دفتر عهده دار جمع آوری اطلاعات یا انجام بررسی، مطالعه و تحقیقات لازم مربوط به گزینش افراد و تائید صلاحیت آنها از جهات اخلاقی | سیاسی عقیدتی | علمی و تخصصی برای استخدام در دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 شماره تماس : 36620176 051