امروز
چهارشنبه - ۲۱ آذر - ۱۳۹۷
:


iaum

insta sorosh

کاردانی پیوسته بدون آزمون


كد رشته

111- واحد مشهد

جنيست

20576

مربي بهداشت مدارس

زن ومرد

21481

تربيت بدني- تربيت بدني

زن ومرد

40433

نقشه كشي معماري- معماري

زن ومرد

40623

تاسيسات- تبريد

زن ومرد

40628

تاسيسات- تهويه مطبوع

زن ومرد

40629

ساخت و توليد- قالبسازي

زن ومرد

40630

ساخت و توليد- ماشين افزار

زن ومرد

40713

صنايع فلزي- صنايع فلزي

زن ومرد

40719

متالورژي- ريخته گري

زن ومرد

41052

نرم افزار كامپيوتر

زن ومرد