ليست تلفن هاي دانشكده

 

نام قسمت

اسامي

داخلي

مستقيم

نام قسمت

اسامي

داخلي

مستقيم

رياست

مهدى نيا

117

36641262

گروه معماري

دفتر رياست

ملائي

117

36641262

مدير گروه تحصيلات تكميلي

اسدپور

122

36627510

مديرگروه كارداني كارشناسي

صحراگرد

138

36627510

معاونت آموزشي

زماني

119

36627134

كارشناس معماري

صادق زاده- جباري

138

36638920

دفتر معاونت آموزشي

ايمانيان

119

36638920

اساتيد معماري

احمدي - رضايي

137

36638920

مدير پژوهشي

سعيدي مفرد

120

36641995

اساتيد معماري

صحاف

133

36638920

كارشناس پژوهشي

فرهادي

136

36638920

اساتيد معماري

اسدي

132

36638920

مدير امور عمومي

علي تنه

140

36619327

اساتيد معماري

رضواني

131

36638920

دفتر تحصيلات تكميلي

خليق

118

36638920

اساتيد معماري

---

-

36638920

مسوول آموزش

هاشمي

139

36614828

اساتيد معماري

---

-

36638920

آموزش

ابراهيمي-صدرآبادي

145

36638920

اساتيد معماري

طبسي

-

36638920

اپراتور

آفاقي

126

36638920

گروه شهرسازي

مسوول كارگاه ها

محمدزاده

148

36638920

مديرگروه

حنايي

125

36624824

دفتر فرهنگ خواهران

انوشه

144

36622816

كارشناس گروه

قديمي

124

36638920

آبدارخانه 1

شيري

127

36638920

اساتيد شهرسازي

سروري-ثقه الاسلامي

128

36638920

آبدارخانه 2

رجبي-سروش

142

36638920

اساتيد شهرسازي

قرايي

129

36638920

انتظامات

-

146-147

36638920

اساتيد شهرسازي

محسني

130

36638920

پيش شماره دانشكده مهندسي

-

802

--

اساتيد شهرسازي

فروزاني

-

36638920

گروه طراحي صنعَتي و نقاشي

       

مديرگروه

خوشبختي

114

36635087

       

كارشناس گروه

زوار

114

36638920