قابل توجه اساتید استفاده کننده از پارکینگ پردیس قاسم آباد

استاد محترم با توجه به اينكه تردد در پاركينگ پرديس قاسم آباد از مردادماه گذشته صرفا درصورت داشتن برچسب RFID  نصب شده بر بالاي شيشه جلو خودرو امكان پذير است.

لطفا درصورت نياز به استفاده از پاركينگ حتما قبل از اقدام به ورود از طريق منوي خدمات رفاهي- درخواست برچسب RFID  پاركينگ در پرتال اقدام به تقاضاي برچسب نماييد ودر محل پاركينگ تحويل بگيريد.در غيراينصورت امكان استفاده وجود نخواهد داشت