چگونگى اطلاع از كد شناسه بانكى PDF چاپ نامه الکترونیک

با توجه به اينكه جهت واريز وجه در حساب هاى دانشگاه در بانك ملت نياز به درج كد شناسه بانكى در فيش بانكى مى باشد و بدون درج آن امكان واريز فيش مقدور  نمى باشد لذا ضرورى است قبل از مراجعه به بانك ملت براى اطلاع از كد شناسه بانكى بشرح زير اقدام فرمائيد .

 

1.        مراجعه به سايت اينترنتى دانشگاه به آدرس www.iaum.com

2.        وارد نمودن كد كاربرى و رمز دانشجو

3.        مشاهده و يادداشت كد شناسه بانكى در كادر بالاى صفحه تصوير

شامل :

كد كنترلى بانك

كدواحددانشگاهى

كد شناسايى دانشجو

0000 (صفر)

2 رقم

3 رقم (111)

8 رقم

4 رقم

 

خواهشمند است در صورت نياز به توضيح بيشتر به حسابدارى دانشكده مربوطه مراجعه فرمائيد .