دانشگاه آزاداسلامى واحد لبنان PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه ۰۲ بهمن ۱۳۸۹ ساعت ۱۴:۰۳

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لبنان به طوررسمی فعالیت خود را از سال 1990 آغاز نموده است.تلاش های انجام شده توسط مقامات هر دو کشور، ایران و لبنان، منجر به راه اندازی این شعبه بین المللی در لبنان گرديد.

در این واحد  22 رشته از طریق 5 دانشكده در مقاطع مختلف ارائه مى گردد. رشته هاى ذکر شده شامل الهيات ومعارف اسلامى، علوم تربیتی، علوم سیاسی، مهندسی و کامپیوتر مى باشد.
 
آدرس : Hareh Harik-Beirut -Lebanon
          اداره مركزى : بيروت- اتوستراد سيدهادى نصرالله - مشرفيه - مبنا‍ حطيط- طبقه هشتم
          فرع بيروت : بيروت- طريق المطار- خلف مستشفى الرسول التخصصى- الجامعه آزاد الاسلاميه
         فرع النبطيه : نبطيه- مدخل المدينه- مفرق ثانويه الشاهد مقابل النبك الفرسنى
تلفن : +9617769763 - +9611555148 - +96114573134
وب سايت : www.iau-lebanon.com