دانشگاه آزاداسلامى واحد زنگبار PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه ۰۲ بهمن ۱۳۸۹ ساعت ۱۴:۰۴
 

پس از ملاقات دکتر
Jassbi، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با رئيس جمهور کشور زنگبار، یکی دیگر از واحدهای بین المللی دانشگاه آزاد اسلامى در زنگبار آفریقا افتتاح شد. این واحد به طور رسمی فعالیت خود را از سال 1999 شروع نمود.

هدف ازاين واحد،  بهبود آموزش عالی در زنگبار و همچنین آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز در زمینه های مختلف مى باشد.
 
آدرس: P.O. Box: 1120 – Zanzibar – Tanzania
تلفن :+255242234064-5