راهنماى پرداخت الكترونيكى وجه PDF چاپ نامه الکترونیک

راهنماى پرداخت الكترونيكى وجه از طريق ملى كارت(سيبا) يا ملت كارت

ملى كارت : (دانشجويان مهندسى، حقوق و زبانهاى خارجى، مجتمع علوم انسانى ،علوم پايه ، پيراپزشكى و علوم تربيتى).

ملت كارت : (دانشجويان دانشكده پزشكى و مركز گلبهار).


مرحله 1-
قبل از شروع پرداخت الكترونيكى بايد رمز اينترنتى و Cvv2  ملى كارت يا ملت كارت را
                داشته باشيد .

توضيح : رمز اينترنتى ملى كارت  يا ملت كارت  را  با مراجعه به خود پرداز همان بانك و استفاده از گزينه عمليات رمز   مى توانيد انتخاب  و اعلام نمائيد .

Cvv2 مربوط به كارت سيبا : يك عدد چهار رقمى درج شده در پشت ملى كارت .

Cvv2 مربوط به بانك ملت : سه رقم آخر سمت راست شماره درج شده در پشت ملت كارت .

6104   3351  8246  8575  477              Cvv2 مثال :                     

مرحله 2-  از طريق آدرس هاى ذيل وارد سايت دانشگاه شويد .           

                          www.iaum.com

   www.mshdiau.ac.ir  

مرحله 3- پس از انتخاب گزينه (خدمات اينترنتى دانشجو) نسبت به وارد كردن كد و رمز كاربرى
                اقدام نمائيد .     

مرحله 4- وارد منوى عمليات شهريه دانشجويى شويد وگزينه (پرداخت الكترونيكى وجه از حساب دانشجو  به حساب دانشگاه) را انتخاب نمائيد .

مرحله 5- پس از كنترل اطلاعات ، مبلغ مورد نظر جهت پرداخت الكترونيكى از حساب خود را وارد و گزينه (ادامه) را انتخاب و منتظر شويد تا وارد سايت بانك ملى يا ملت گردد .

مرحله 6 - نسبت به ورود شماره كارت ، رمز اينترنتى كارت ، رمز دوم (cvv2) حساب  خود اقدام  و كليد تأييد را  انتخاب و منتظر بمانيد تا پيغام  تراكنش با موفقيت صورت گرفت را مشاهده نمائيد و سپس  كد پيگيرى را يادداشت نمائيد .

مرحله 7- براى كنترل  عمليات انتقال در دانشگاه بصورت زير اقدام نمائيد .  

در سايت دانشگاه  منوى عمليات شهريه دانشجويى  گزينه ( پيگيرى تأييد تراكنش هاى  الكترونيكى حساب دانشجو) را انتخاب  و به وضعيت تراكنش توجه نمائيد. در صورتى كه اين وضعيت ( تأييد و انتقال به حساب دانشجو در دانشگاه) بود عمليات به درستى پايان يافته و در غير اين صورت كليد  بازبينى مجدد تراكنش ها را انتخاب تا عمليات بررسى مجدد ، انجام گيرد .

مرحله 8- براى اطلاع از وضعيت كلى امور مربوط به شهريه خود در دانشگاه مى توانيد گزينه( كارنامه
                مالى ترم آخر دانشجو
) را انتخاب نمائيد .