تسويه حساب PDF چاپ نامه الکترونیک

قابل توجه دانشجويان در حال فراغت از تحصيل

در اجراى دستور رياست محترم دانشگاه و در راستاى رفاه دانشجويان محترم ، سيستم مكانيزه تسويه حساب براى دانشجويان در حال فراغت از تحصيل از تاريخ 01/03/88 فعال و آماده بهره بردارى گرديد .

با استفاده از اين سيستم در شبكه ارتباطى دانشگاه براى قسمت هاى مختلف دانشگاه استعلام مربوط به تسويه حساب دانشجو ارسال مى گردد و قسمت مربوطه در صورتى كه دانشجو در آن قسمت بدهى و يا امانت و يا مشكلى نداشته باشد مبادرت به تأييد تسويه حساب در سيستم مكانيزه نموده و در اين حالت نياز به مراجعه حضوري دانشجو به آن قسمت نمى باشد .

بديهى است در صورت نياز ، براى استرداد امانت و يا پرداخت بدهى و يا رفع مشكل ، دانشجو به قسمت مربوطه مراجعه و عمليات تسويه حساب توسط مسئول مربوطه انجام مى گيرد .

در تمام مراحل مربوطه دانشجو مى تواند از طريق پورتال خدمات اينترنتى دانشگاه به قسمت امكانات در سايت مربوطه مراجعه و از وضعيت تسويه حساب ، بدهى ، طلب ، امانت و يا مشكلات مربوطه در قسمت هاى مختلف امور تسويه از قبيل كتابخانه ، آزمايشگاه ، صندوق رفاه و . . . اطلاع حاصل نمايد .

مراجعه حضورى دانشجو فقط در مرحله پايانى براى استرداد كارت شناسايى امور رفاهى (PVC) ، كارت دانشجويى و رسيدگى به وضعيت نهايى به امور مالى شهريه در دانشكده   مربوطه الزامى مى باشد و در اين مرحله مى بايست قبلاً كليه تسويه حسابهاى مراحل ديگر انجام گرفته و اشكالات مربوط به دانشجو در ساير قسمت ها رفع گرديده باشد .

در امور مالى در صورت بدهكار بودن  دانشجو مى بايست نسبت به پرداخت آن به حساب بانكى دانشگاه اقدام نمايد و در صورت طلبكار بودن دانشجو ، مبلغ مربوطه به حساب معرفى شده سيبا و يا جام دانشجو ، در سيستم مكانيزه ، واريز    مى گردد .

لازم به توضيح است كه پس از فارغ التحصيل نمودن دانشجو توسط اداره فارغ التحصيلان و اتمام عمليات تسويه حساب دانشجويان مى توانند به اداره ثبت نام دانشگاه مراجعه و نسبت به اخذ مدرك تحصيلى قبلى خود از بايگانى اقدام نمايند .

توجه :

دانشجويان پسر نيز پس از فارغ التحصيل نمودن توسط اداره فارغ التحصيلان و اتمام عمليات تسويه حساب مى بايست براى اخذ برگ معرفى نظام وظيفه به اداره ثبت نام ( با رعايت بخشنامه سازمان وظيفه عمومى ناجا ) مراجعه نمايند و مسئوليت عدم مراجعه و يا تأخير بعهده آنان مى باشد .