خدمات اينترنتى PDF چاپ نامه الکترونیک

فعاليت هاى بخش اطلاع رسانى و اينترنت :

ايجاد و نگهدارى مرکز اطلاع رسانى و خدمات اينترنتى

  • ايجاد سايت و اتصال مرکز کامپيوتر دانشگاه به شبکه جهانى با پهناى باند 20 Mbps
  • ايجاد شبکه گسترده کامپيوترى ميان دانشکده هاو ساختمان ادارى در سطح شهر مشهد و مرکز گلبهار
  • امکان استفاده مشترکين از 2 خط E1 و 40  خط تلفن براى ارتباط با سايت دانشگاه
  • نصب نرم افزارهاى Fire Wall جهت جلوگيرى از نفوذ افراد غيرمجاز به شبکه

· از مهمترين موارد اين بخش مى توان به راه اندازى تعداد 11 سالن اينترنت براى استفاده اساتيد ودانشجويان اشاره نمود .
در حال حاضر تعداد 11  کافى نت در مکانهاى ذيل : 1- دانشکده مهندسى2- دانشکده حقوق3- دانشکده پزشکى(دكترشاهين فر) 4- دانشکده علوم 5- دانشکده علوم انسانى 6- مرکز گلبهار 7- آموزش ابتدايى  8- پيراپزشكى در حال سرويس دهى مى باشد .

· ارائه خدمات براى استفاده مشتركين ( اعضاء هيئت علمى ، كارمندان ، دانشجويان تحصيلات تكميلى ، ادارات مربوطه و پروژه هاى دانشجويى )

امور جايگاههاى اينترنتى و سايت ها

· تهيه نرم افزار مديريت محتوى (CMS) و راه اندازى سايتهاى حوزه هاى معاونت ها و دانشكده ها       (40سايت اينترنتى)

· راه اندازى هاست (Host) اينترنتى جهت اختصاص فضا و دامنه با امكان پشتيبانى از تمام زبانهاى          برنامه نويسى ( PHP, .NET, JAVA , PERL , PYTON , SQL , MYSQL )

· طراحى و نگهدارى جايگاه اينترنتى و اطلاع رسانى دانشگاه به آدرس www.mshdiau.ac.ir وwww.iaum.com و 41  سايت اينترنتى در حوزه هاى مختلف دانشگاه در اين سايت مراجعين مى توانند از اطلاعات ، امکانات و خدمات زير بهره مندگردند .

- معرفى دانشگاه
-          معرفى آئين نامه هاى آموزشى
-          اطلاعات كانون فارغ التحصيلان
-          اطلاعات مركز رفاهى و فرهنگى
-          اطلاعات امورفوق برنامه و تربيت بد نى
-          معرفى دانشكده ها و گروههاى تحصيلى و امكانات دانشكده ها
-          معرفى دانشگاه و معرفى حوزه هاى رياست دانشگاه و معاونت ها
-          دفتر تحصيلات تكميلى ( آئين نامه و فرم هاى رساله ها و پايان نامه ها )
-          معرفى باشگاه پژوهشگران جوان
-          مجلات
ISI مورد تأييد سازمان مركزى دانشگاه آزاد اسلامى ايران
-          اطلاعات انجمن هاى علمى دانشكده ها
-          معرفى تشكل هاى مستقل دانشجويى (بسيج + انجمن اسلامى)
-          اطلاعات اعضاى هيئت علمى و
CV افراد

- امور مشتركين
-          خدمات مربوط به مشتركين در رابطه با صورت حساب و . . . و پست الكترونيك
-          سايت
FTP

-ارتباطات و Link ها
-        ارتباطات با كتابخانه ديجيتالى دانشگاه آزاد اسلامى
-        فصل نامه ها و مجلات علمى دانشگاه

- اطلاعيه ها و اخبار
-          اطلاعات مربوط به همايشها و كنگره ها
-          اخبار و وقايع
-          سيستم اطلاع رسانى اعضاء هيأت علمى منطقه 9 خراسان
-          اولويت هاى پژوهشهاى ارگانها و شركتها
-       اطلاعيه هاى مهم دانشگاه

-خدمات اينترنتى به دانشجويان و اساتيد از طريق پورتال هاى جايگاههاى اينترنتى

· پورتال خدمات اينترنتى به دانشجويان
سيستم آموزش

· مشاهده دروس ارائه شده ترم

· عمليات انتخاب واحد

· عمليات حذف و اضافه

· مشاهده كارنامه تحصيلى

· كارت ورود به جلسه امتحان

· مشاهده نمرات اينترنتى دروس

· اعتراض به نمره امتحان

· ارزشيابى اساتيد توسط دانشجويان

· عمليات تسويه حساب دانشجويان

· تقاضاى گواهى و تأييديه از طريق اينترنت

· تقاضاى كار دانشجويى از طريق اينترنت

سيستم امور مالى شهريه

· عمليات تقسيط شهريه

· ورود اطلاعات فيش پرداختى

· ورود اطلاعات چك هاى اقساط

· مشاهده كارنامه كلى

· پرداخت الكترونيكى شهريه از ملت كارت و ملى كارت

·
سيستم سلف سرويس

· سفارش غذا

· ورود اطلاعات فيش

· گزارش مشروح سفارش غذا

· گزارش مشروح عمليات مالى و اعتبار

·

سيستم خوابگاه

o اطلاع رسانى شهريه اتاق

o عمليات رزرو اتاق و تخصيص اتاق

o ورود اطلاعات اقوام و خويشاوندان

o كارنامه مالى اسكان دانشجو

o ورود اطلاعات شهريه خوابگاه


سيستم صندوق رفاه

· مشاهده اطلاعيه وام دانشجو


سيستم كتابخانه

· جستجوى كتاب

· مشاهده مدارك در دست امانت

· پورتال خدمات اينترنتى به اساتيد

o ثبت و اعلام نمرات از طريق اينترنت

o مشاهده اطلاعيه ساعات تدريس

o مشاهده اعلاميه پرداخت ها

o ابلاغيه امتحانات

o مشاهده ليست كلاس

o پاسخ اعتراض امتحانى دانشجويان

o مشاهده ارزشيابى انجام شده توسط دانشجويان

o اعلام برنامه و سرفصل درس توسط استاد