قابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری (نيمسال اول 96-95 )درس پروژه اخذ نموده اند PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۴۹

ACCOUNT اينترنت مربوط به دانشجویان فوق در  نيمسال اول 96-95 براي دانشجويانی كه انتخاب واحد كرده و تاييد نهايى را انجام داده اند ،به شرح ذيل فعال گرديد:

username : كدكاربرى + حرف p
password : رمز اينترنتى (با حروف كوچك)

مثال : كدكاربرى دانشجو : 255442
username اينترنت:p255442