خطا
  • خطا در بارگذاری داده های خبرخوان.
نخستين جشنواره سراسرى راه روشن PDF چاپ نامه الکترونیک
دوشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۰ ساعت ۱۲:۵۱

نخستين جشنواره ملى فرهنگي هنرى "راه روشن" توسط معاونت محترم اجتماعي و پيشگيرى از وقوع جرم قوه قضائيه و دادگسترى كل خراسان رضوى در مشهد برگزار مى گردد.

www.rahroshan.ir