هنر و معمارى PDF چاپ نامه الکترونیک

دانشكده هنرومعمارى در مجتمع آموزشى قاسم آباد قرار دارد و شامل رشته هاى مشروح زير مى باشد.

دانشکده هنر و معمارى

اين دانشكده در ساختمانى با زيربناى بيش از هزارمتر مربع در سال تحصيلى جارى داراى دانشجو در رشته هاى مهندسى معمارى – مهندسى شهرسازى- طراحى صنعتى و نقاشى مى باشد كه در مقطع كارشناسى ارشد- كارشناسى پيوسته وناپيوسته و كاردانى پيوسته مشغول به تحصيل مى باشند.