خطا
  • خطا در بارگذاری داده های خبرخوان.
قابل توجه اساتيد محترم PDF چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه ۰۴ دی ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۴۵

به استحضار مي رساند نتايج نهايي انتخابات انجمن هاي علمي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در سايت ويژه انجمن هاي علمي با آدرس http://ss.mshdiau.ac.ir/ نمايش داده شده است.