خطا
  • خطا در بارگذاری داده های خبرخوان.
نفرات برتر نوزدهمين دوره مسابقات شفاهي قرآن PDF چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه ۲۷ فروردين ۱۳۹۳ ساعت ۰۷:۰۴

 

اسامي نفرات برتردر نوزدهمين دوره مسابقات شفاهي - دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

 

الف ) برادران

بخش اساتيد(تحقيق)

رديف

نام ونام خانوادگي

امتياز

رتبه

1

محمد پيوند زاده

89.75

اول

2

محسن شكوهيان مهر

86.25

دوم

3

جواد رضايي

74

سوم

بخش اساتيد (ترتيل)

رديف

نام ونام خانوادگي

امتياز

رتبه

1

محمود نيتي

91.75

اول

2

مهدي كاظم زاده

91

دوم

3

محسن رضايي

67.5

سوم

بخش اساتيد (حفظ 20جزء)

رديف

نام ونام خانوادگي

امتياز

رتبه

1

سيد علي مومنيان

97.4

اول

بخش كاركنان (تحقيق)

رديف

نام ونام خانوادگي

امتياز

رتبه

1

محمد احوالي دوم

87.5

اول

2

جليل داودي نسب

83

دوم

3

مهدي فرشتيان

82.75

سوم

4

وحيد طاهري

82.5

چهارم

5

سيد عليرضا غفوريان حيدري

75.5

پنجم

بخش كاركنان (ترتيل)

رديف

نام ونام خانوادگي

امتياز

رتبه

1

قاسم سامي

87.75

اول

2

وحيد قائمي نسب

87.25

دوم

3

سيد محمدرضا رضوي

83.5

سوم

4

حسن طاهريان

83

چهارم

5

حسين كامل

82.5

پنجم

بخش كاركنان (حفظ جزء30)

رديف

نام ونام خانوادگي

امتياز

رتبه

1

غلامحسين دهقاني

95

اولب)خواهران

بخش اساتيد(حفظ 10 جزء)

رديف

نام ونام خانوادگي

امتياز

رتبه

1

بهجت اسيون

81.75

اول

 

بخش اساتيد(ترتيل)

2

عذرا انتخابيان

59.25

سوم

 

بخش كاركنان (ترتيل) اين رشته نفر اول و دوم ندارد

رديف

نام ونام خانوادگي

امتياز

رتبه

1

بي بي زهرا حكم ابادي

61

سوم

2

زهرا زاده ايمانيان

5/52

سوم