اطلاعيه بسيار مهم PDF چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۱۲

بدينوسيله باطلاع اعضاء محترم هيأت علمي (تمام وقت و نيم وقت) مي رساند سامانه جامع اطلاعات پژوهش و فن آوري بآدرس http://sapda.app.mshdiau.ac.ir راه اندازي شده و آماده بهره برداري مي باشد.

لازم است اعضاء محترم هيأت علمي جهت تكميل اطلاعات خود به اين سامانه مراجعه نمايند. راهنماي استفاده از سامانه درآدرس ذكر شده قابل دسترس مي باشد.

اين سامانه براي دانشگاه هاي آزاد سراسر كشور بسفارش حوزه معاونت پژوهش و فن آوري سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي راه اندازي شده و در حال توسعه است و مقرر گرديده است از اين پس تمامي فرايند هاي پژوهشي نظير انتخاب پژوهشگر برتر، ارتقاء مرتبه علمي و ... براساس اطلاعات ثبت شده در اين سامانه انجام پذيرد.

نظر به اينكه اين سامانه براساس خوداظهاري اساتيد طراحي گرديده است، انتظار دارد اطلاعات در كمال دقت، صحت و مستند در اين سامانه ثبت گردد. همچنين با عنايت به الزام سازمان مركزي دانشگاه در تكميل اطلاعات اساتيد و اينكه بخشي از اطلاعات اساتيد دريافت شده از سازمان مركزي بروز نمي باشد، ضرورري است اساتيد محترم حداكثر تا تاريخ 30 ارديبهشت ماه سال جاري نسبت به تكميل و بروزرساني اطلاعات خود اقدام نمايند.

معاونت پژوهش و فن آوري

دانشگاه آزاد اسلامي مشهد