اطلاعيه ثبت نام وام بانك قرض الحسنه مهر ايران PDF چاپ نامه الکترونیک
سه شنبه ۰۷ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۳۴

دانشجويان محترم متقاضي وام براي نيمسال اول 97 – 96 مي توانند از تاريخ 1396/6/5 به پرتال دانشجويي دانشگاه ستون شهريه / وام دانشجويي بانك قرض الحسنه مراجعه و نسبت به درخواست خود اقدام نمايند.

 

1-     دانشجويانيكه تا قبل از 1396/6/15 نسبت به ثبت نام و تكميل و تحويل مدارك به بانك قرض الحسنه مهر شعبه مركزي به آدرس بلوار سجاد نبش حامد شمالي اقدام نمايند ، وام دريافتي براي پيش پرداخت شهريه ثابت در نظر گرفته خواهد شد.

توضیح: دانشجویان جدید الورود ترم اول سال 96 پس از واریز شهریه ثابت و پایان عملیات ثبت نام میتوانند نسبت به تقاضای وام اقدام نمایند.

2-     دانشجويانيكه بعد از تاريخ فوق نسبت به ثبت نام و تحويل مدارك اقدام نمايند فقط جهت شهريه متغير مي توانند از وام استفاده نمايند و ملزم به پيش پرادخت شهريه ثابت بصورت نقدي و قبل از انتخاب واحد نيمسال اول 97-96 مي باشند.

3-     بانك قرض الحسنه مهر از تاريخ 1396/6/5 تاريخ 1396/6/15  جهت دريافت و تكميل مدارك اعطاي وام در محل دانشكده مهندسي مستقر خواهد شد.

تذكر: تقاضاي قبلي در ارتباط با وام بانك قرض الحسنه مهر فاقد اعتبار بوده و نياز به تقاضاي مجدد مي باشد.

اداره كل امور مالي دانشگاه