جدول زمان بندي و مكان ثبت نام پذيرفته شدگان نيمسال دوم 96 – 95 دانشگاه آزاد اسلامي مشهد PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۰۵

آغاز ثبت نام از تاريخ 18/10/1395

رشته هاي تحصيلي

ساعات پاسخگويي

آدرس و محل ثبت نام

كليه رشته ها و مقاطع پذيرفته شدگان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

17 8

خواهران و برادران :

اماميه 42 سازمان مركزي  شماره 2 اداره ثبت نام دانشگاه‌آزاد اسلامي مشهد

كليه رشته ها و مقاطع پذيرفته شدگان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد - مجتمع بين المللي خراسان

17 - 8

دانشگاه آزاد اسلامي مجتمع بين المللي خراسان