قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۹

ACCOUNT اينترنت مربوط به دانشجویان تحصیلات تکمیلی در  نیمسال دوم 97-96 براي دانشجويانی كه انتخاب واحد كرده و تاييد نهايى را انجام داده اند ،به شرح ذيل فعال گرديد:

كد كاربرى پورتال دانشجويى + a

Password = رمز عبور پورتال دانشجو در زمان ايجاد حساب كاربرى اينترنت (با حروف کوچک)

 

http://mshdiau.ac.ir/plugins/editors/jce/tiny_mce/plugins/readmore/img/trans.gif

 

:مثال

كد كاربرى پورتال دانشجويى =  281219

a281219 =ورود به اينترنت  Username

تذكر : با توجه به اينكه اكانت هاي ايجاد شده ترم قبل حذف شده است و در ترم جديد مجددا ايجاد مي گردد بنابراين رمز اكانت جديد همان رمزي است كه درحال حاضر(زمان ايجاد اكانت ترم جديد) وجود دارد .