قابل توجه دانشجويان كارشناسى پيوسته و كارشناسى ناپيوسته PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۸

Iaum

 

براى دانشجويان كارشناسى پيوسته كه حداقل 70 واحد و براى دانشجويان كارشناسى ناپيوسته كه حداقل 40 واحد گذرانده اند حساب كاربرى اينترنت براى ترم  دوم 97-96 به صورت رايگان و بشرح ذيل ايجاد گرديد.

 

 

كد كاربرى پورتال دانشجويى + k

Password = رمز عبور پورتال  دانشجو در زمان ايجاد حساب كاربرى اينترنت (با حروف کوچک)

مثال :

كدكاربرى =  281219

k281219 = Username

لازم به ذكر است :

1- حساب كاربر فوق به ازاى هر ماه 5 ساعت و در مجموع براى 5ماه 25 ساعت مى باشد.

2- دانشجويان بايد حتما" انتخاب واحد داشته و تاييد نهايى را انجام داده باشند تا حساب كاربرى فوق اختصاص يابد.

3- با توجه به اينكه اكانت هاي ايجاد شده ترم قبل حذف شده است و در ترم جديد مجددا ايجاد مي گردد بنابراين رمز اكانت جديد همان رمزي است كه درحال حاضر(زمان ايجاد اكانت ترم جديد) وجود دارد .

 

اداره كل فناورى اطلاعات و ارتباطات

http://mshdiau.ac.ir/plugins/editors/jce/tiny_mce/plugins/readmore/img/trans.gif