قابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری (نيمسال دوم 97-96 )درس پروژه اخذ نموده اند PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۱۷

 

ACCOUNTie9logo-thumb اينترنت مربوط به دانشجویان فوق در  نيمسال دوم 97-96 براي دانشجويانی كه انتخاب واحد كرده و تاييد نهايى را انجام داده اند ،به شرح ذيل فعال گرديد:
Pكدكاربري + حرف : username

password : رمز اينترنتي (حروف كوچك)

مثال :

كدكاربري دانشجويي : 255442

username اينترنت : p255442