معاونت ها PDF چاپ نامه الکترونیک

معاونت آموزشى

شماره تماس : 05135251562
پست الكترونيكى : edu[at]mshdiau.ac.ir

معاون آموزشى : دكتررضا بهاری کاشانی


معاونت پژوهش و فناورى

شماره تماس :05135251277
پست الكترونيكى : research[at]mshdiau.ac.ir

معاون پژوهش و فن آورى : دكتر اسماعیل خیرخواه


معاونت دانشجويى و فرهنگى

شماره تماس : 05116224822
پست الكترونيكى : peymanizad[at]mshdiau.ac.ir

معاون دانشجويى : دكتر نوید حبیبی

 

معاونت برنامه ريزى و امور اقتصادي دانش بنيان

شماره تماس : 05135251282

معاون برنامه ريزى و امور اقتصادي دانش بنيان :دكتر غلامعباس شكارى

شماره تماس : 05135251279
پست الكترونيكى : office[at]mshdiau.ac.ir

معاون مالى : دكتر محمد تقي منشى طوسى

معاونت علوم پزشكى

شماره تماس : 05135251287
پست الكترونيكى : med[at]mshdiau.ac.ir

معاون علوم پزشكى : دكتر مهدى ملك نژاد

معاونت عمرانى

شماره تماس : 05135251290
پست الكترونيكى : omrani[at]mshdiau.ac.ir


معاون عمرانى : دكتر سيد مسلم سيد الحسينى

 

شماره تماس : 05136629806
پست الكترونيكى : این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید


معاون سما :دكتر محسن طبسی