فنى مهندسى ، هنرومعمارى PDF چاپ نامه الکترونیک

 2 دانشكده فنى مهندسى و هنرومعمارى  در مجتمع آموزشى قاسم آباد قرار دارند و شامل رشته هاى مشروح زير مى باشند.

اين سايت آموزشى در زمينى به مساحت 72000 متر مربع با زير بنايى بيش از 64 هزار متر مربع احداث گرديده است.

1. دانشکده فنى مهندسى

اين دانشکده با زير بنايى بالغ بر 28هزار متر مربع در ترم جارى پذيراى دانشجو در رشته هاى مکانيک – عمران –  برق – کامپيوتر – مهندسى پزشکى و فناوری اطلاعات در مقطع مختلف مى باشد.

در اين دانشکده 21 مکان به منظور تشکيل 50 آزمايشگاه و کارگاه براى رشته هاى مختلف محصلين اختصاص داده شده است . کتابخانه اختصاصى اين دانشکده داراى بيش از 30 هزار نسخه کتاب  مى باشد که مورد استفاده دانشجويان قرار مى گيرد .

از جمله امکانات و تسهيلاتى که جهت استفاده دانشجويان در اين دانشکده احداث گرديده است مى توان موارد زير را نام برد : پارکينگ سرپوشيده و روباز -سلف سرويس– 2 سالن سر پوشيده ورزشى - زمين چمن فوتبال– شعبه بانک ملى و .....

 

2. دانشکده هنر و معمارى

اين دانشكده در ساختمانى با زيربناى بيش از هزارمتر مربع در سال تحصيلى جارى داراى دانشجو در رشته هاى مهندسى معمارى – مهندسى شهرسازى- طراحى صنعتى و نقاشى مى باشد كه در مقطع كارشناسى ارشد- كارشناسى پيوسته وناپيوسته و كاردانى پيوسته مشغول به تحصيل مى باشند.