آدرس دانشكده علوم پايه PDF چاپ نامه الکترونیک
يكشنبه ۲۶ دی ۱۳۸۹ ساعت ۱۲:۵۹

آدرس : خيابان راهنمايى- بين راهنمايى24و26

تلفن:84235000-8416015-8417015