خدمات رفاهى PDF چاپ نامه الکترونیک

دفتر مشاوره و راهنمايى

 

 مشاوره یک جریان یادگیری است که ازطریق رابطه بین دونفر انجام میگیرد .

دراین رابطه مشاور با داشتن مهارت ها و صلاحیت های علمی و حرفه ای می کوشد مراجع را با روش های منطبق با نیازمندی هایش یاری کند تا بیشتر خود را بشناسد و بینشی را که به این طریق نسبت به خویش کسب میکند در رابطه اش با هدف های معین واقع بینانه و ادراک شده بطور موثری مورد استفاده قراردهد و بالنتیجه فردی خلاق تر و شادمان تر در جامعه خود بار آید .

در همین راستا و بر اساس تکلیف ، معاونت دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در سال 1371اقدام به راه اندازی مرکز مشاوره و راهنمایی دانشجویی نمود.

هم اکنون  با تعداد 4 روانشناس بالینی و3 روانپزشک به ایفای نقش می پردازند . همچنین دفتر مشاوره به منظور پاسخگویی به نیاز روزافزون دانشجویان اقدام به برگزاری جلسات سخنرانی و پرسش و پاسخ می نماید که عناوین سخنرانی ها متعاقبا در هر دانشکده ای اعلام می گردد .

 

 خدمات مرکز مشاوره:

 1-راهنمايى و مشاوره در زمينه ازدواج ، شغل ، تحصيل ، خانواده.

2- راهنمايى و مشاوره در زمينه هاى هوش و استعداد، رغبت ، شخصيت و تحصيلي.

3 – روان درمانی

4 – روانپزشکی

مراکز مشاوره دانشجويى دانشگاه آزاد اسلامى  مشهد

1- دانشکده علوم تربيتى - بلوار سجاد-خيابان حامد جنوبى-خيابان جامى- - طبقه سوم تلفن:6097493

2-قاسم آباد- مجتمع علوم انسانى- تلفن : 6613469

3-دانشکده علوم- خيابان راهنمايى- راهنمايى24- طبقه پنجم – تلفن :8408008

4 – مجتمع فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد واقع در قاسم آباد - چهارراه امامیه  - تلفن:6628430

مدت برگزاری هر جلسه مشاوره 45 الی 60 دقیقه میباشد .

هزینه خدمات مشاوره اعم از مشاوره و روان درمانی ، خدمات روانپزشکی و اجرای تست در حال حاضر رایگان می باشد .

 

سرويس اياب و ذهاب دانشجويى

جهت رفاه حال دانشجويان در مسيرهاى خاص براى مجتمع آموزشى ، مجتمع علوم انسانى ، دانشكده حقوق و علوم سياسى و زبان هاى خارجه سرويس نقليه فراهم نموده كه دانشجويان متقاضى مى توانند با اخذ كارت مخصوص از امكانات سرويس دهى استفاده نمايند.

 

كار دانشجويى

به منظور كمك  به دانشجويان مستعد و نيازمند ،دانشجويان مى توانند جهت انجام كار دانشجويى پس از انجام مراحل ادارى مربوط در قسمتهاى مختلف دانشگاه از سال دوم تحصيلى مشغول به كار شوند .حق الزحمه دانشجويان مذكور بصورت تخفيف در شهريه لحاظ ميگردد.تصديگرى  بخشهاى تايپ و تكثير –تريا در دانشكده ها نيزتوسط دانشجويان انجام مى پذيردكه در خرداد ماه لغايت تير ماه هر سال دانشجويان متقاضى نسبت به تكميل فرم و انجام مراحل ادارى براى سال تحصيلى آينده مى توانند اقدام نمايند.