iaum

insta bale

  • صفحه اصلى

پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی و مشهد بر اساس سوابق تحصیلی

دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی و مشهد
در جهت تکمیل ظرفیت برخی رشته های تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد بر اساس مجوز شورای گسترش وزارت علوم برای بهمن ۱۳۹۹ بدون آزمون و براساس سوابق تحصیلی دانشجو می پذیرد.

داوطلبان واجد شرایط می توانند از تاریخ ۲۵ تا ۳۰ آذرماه به سامانه سنجش و آموزش کشور به آدرس:

www.sanjesh.org

مراجعه کرده و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

جهت مشاهده لیست رشته ها کلیک نمایید