امروز
دوشنبه - ۲۸ آبان - ۱۳۹۷
:


iaum

insta sorosh

  • صفحه اصلى

درباره مجتمع علوم انسانی

مجتمع علوم انساني مشتمل بر دو دانشكده بنامهاي دانشكده حسابداري و مديريت  ودانشكده الهيات مي باشد اين مجتمع  آموزشي داراي دو كافي نت مجزا وبزرگ براي برداران وخواهران – كارگاه كامپيوتر –كارگاه آموزش زبان عربي – كارگاه حسابداري – آمفي تاتر - كتابخانه اي بزرگ با 65000 جلد كتب به زبانهاي فارسي ،انگليسي وعربي – اتاق شوراي آموزشي – كلاسهاي مجهز به امكانات سمعي بصري و.... مي باشد

درباره مجتمع علوم انساني

مجتمع علوم انساني شامل دو دانشكده حسابداري - مديريت  ودانشكده الهيات مي باشد اين مجتمع  داراي دو كافي نت برادران وخواهران(با ظرفيت 50 سيستم كامپيوتري) – كارگاه كامپيوتر –كارگاه آموزش زبان عربي – كارگاه حسابداري – آمفي تاتر – بزرگترين كتابخانه دانشكده اي در شرق كشور با سالن مطالعه خواهران وبرادران وبا 65000 جلد كتب به زبانهاي فارسي ،انگليسي وعربي – اتاق شوراي آموزشي – كلاسهاي مجهز به امكانات سمعي بصري و.... مي باشد