اخبار مركز فناورى اطلاعات و ارتباطات
کسب رتبه اول توسط مرکز فناوری اطلاعات و اتباطات دانشگاه آزاد اسلامی مشهد PDF چاپ نامه الکترونیک
سه شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۰۲

مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در بخش جشنواره علمی پژوهشی فناوری دانشگاه آزاد اسلامی (فرهیختگان) موفق گردید رتبه اول را در بین تمامی دانشگاه های آزاد اسلامی سطح کشور کسب نماید. در همین راستا از سوی  دکتر جاسبی  ریاست عالی دانشگاه آزاد اسلامی لوح تقدیر و تندیس بلورین به آقای دکتر حلمی ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی مشهد اعطا گردید.