تمديد انتخاب واحد چاپ
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۱ ساعت ۱۳:۱۲

قابل توجه دانشجويان محترم

انتخاب واحد  براى تمامى وروديها در تاريخ 29و30 شهريورماه 1391  تمديد  گرديد.