iaum

insta bale

 

- مرورگر Google Chrome
1- سمت راست بالای صفحه گزینهای به شکل 3 خط زیر هم وجود دارد. آن را انتخاب کنید
2- Settings را انتخاب کنید
3- گزینه Show Advanced Settings را انتخاب کنید
4- گزینه Content Settings را پیدا کنید
5- Allow all sites to show pop-ups را انتخاب کنید

- مرورگر Firefox
1- سمت راست بالای صفحه گزینهای به شکل 3 خط زیر هم وجود دارد. آن را انتخاب کنید
2- Options را انتخاب کنید
3- Content را انتخاب کنید
4- تیک گزینه Block popup windows را بردارید
5- Ok کنید

- مرورگر Apple Safari
1- سمت راست بالای صفحه گزینهای به شکل چرخدنده وجود دارد. آن را انتخاب کنید
2- Preferences را انتخاب کنید
3- قسمت Security را انتخاب کنید
4- تیک گزینه Block pop-up windows را بردارید
مرورگر Microsoft Internet Explorer
1- سمت راست بالای صفحه گزینهای به شکل چرخدنده وجود دارد. آن را انتخاب کنید
2- Internet options را انتخاب کنید
3- از برگنشانهای بالا Privacy را انتخاب کنید
4- تیک گزینه Turn on Pop-up Blocker را بردارید
5- Ok کنید

اين مطلب مفيد بود؟