قابل توجه اساتید استفاده کننده از پارکینگ پردیس قاسم آباد

استاد محترم با توجه به اينكه تردد در پاركينگ پرديس قاسم آباد از مردادماه گذشته صرفا درصورت داشتن برچسب RFID  نصب شده بر بالاي شيشه جلو خودرو امكان پذير است.

ادامه مطلب