iaum

insta bale

danesh

اطلاعیه مهم جشنواره حماسه تا حماسه

با تقدیر و تشکر فراوان از دانشگاهیان عزیز که با مشارکت در جشنواره از حماسه تا حماسه افتخار آفریدند و رتبه اول بیشترین مشارکت در کشور با بیش از 2000 نفر را کسب نمودند .
از استادان کارمندان و دانشجویان محترم واحد مشهد دعوت می شود آثار برگزیده خود را جهت داوری به لینک ذیل ارسال فرمایید .

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان متقاضی شرکت در مسابقه کتابخوانی

 مسابقه کتابخوانی ( دختر تبریز و آرزوهای دست ساز ) که قرار بود در روز پنج شنبه مورخ 99/2/18 برگزار گردد، به روز جمعه 99/2/19 ساعت 11 ( دختران تبریز ) و ساعت 12( آرزوهای دست ساز ) تغییر نموده است .

چگونگی دریافت وام وزارت علوم

دانشجویان محترم جهت اطلاع از چگونگی دریافت وام  وزارت علوم از محل بانک مهر ایران، فایل زیر را دانلود کنید.

اطلاعیه وام