iaum

insta bale

danesh

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

ACCOUNT اينترنت مربوط به دانشجویان تحصیلات تکمیلی در  نیمسال دوم  98-99 براي دانشجويانی كه انتخاب واحد كرده و تاييد نهايى را انجام داده اند ،به شرح ذيل فعال گرديد:

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجويان كارشناسى پيوسته و كارشناسى ناپيوسته

براى دانشجويان كارشناسى پيوسته كه حداقل 70 واحد و براى دانشجويان كارشناسى ناپيوسته كه حداقل 40 واحد گذرانده اند حساب كاربرى اينترنت براى نیمسال دوم 99-98 به صورت رايگان و بشرح ذيل ايجاد گرديد.

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری درس پروژه اخذ نموده اند

 ACCOUNT اينترنت مربوط به دانشجویان  نیمسال دوم 99-98  كه انتخاب واحد كرده و تاييد نهايى را انجام داده اند ،به شرح ذيل فعال گرديد: 

ادامه مطلب

تمديد انتخاب واحد در روزهای ۱۳ و ۱۴ بهمن ماه برای کلیه ورودیها

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند: انتخاب واحد در روزهای ۱۳ و ۱۴ بهمن  ماه برای کلیه ورودیها به استثناء ورودی بهمن ۹۸" تمديد شد.انتخاب واحد دانشجویان ورودی بهمن ۹۸ روزهای ۱۶ و ۱۷ بهمن و شروع کلاس های ایشان ۱۹ بهمن خواهد بود.