iaum

insta bale

                                          راهنمای تصویری امتحانات مجازی اساتید                                              راهنمای تصویری امتحانات مجازی دانشجویان

danesh

قابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری درس پروژه اخذ نموده اند

 ACCOUNT اينترنت مربوط به دانشجویان  نیمسال دوم 99-98  كه انتخاب واحد كرده و تاييد نهايى را انجام داده اند ،به شرح ذيل فعال گرديد: 

P كد كاربري + حرف : username

password : رمز اينترنتي (حروف كوچك)

مثال :

كدكاربري دانشجويي : 255442

username اينترنت : p255442