iaum

insta bale

فراخوان مسابقه طراحی کافه کتاب در دانشکده علوم

🔻دانشکده علوم پایه در نظر دارد در بخشی از حیاط ساختمان خیابان راهنمایی که معمولا کمتر استفاده میشود
برای رفاه بیشتر دانشجویان
یک "کافه کتاب" ایجاد نماید.
بدین منظور دانشکده علوم پایه با همکاری معاونت دانشجویی-فرهنگی و انجمن علمی معماری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مسابقه طراحی برگزار می کند.

🔸شرایط طراحی :
در این طرح، درخت وسط فضا به عنوان یک المان سبز
باید حفظ گردد و به ویژگی های آموزشی فضا و زیبایی های بصری توجهی ویژه شود.

🔸برای کسب اطلاعات بیشتر به پیج انجمن علمی معماری مراجعه نمایید.
@anjoman.elmi.memari_iaum

🔸شرکت برای عموم آزاد است .

لینک اینستاگرام