• صفحه اصلى
  • معرفى مدير كل امور آموزشى و تحصيلات تكميلى

معرفى مدير كل امور آموزشى و تحصيلات تكميلى

 

نام و نام خانوادگى : دكتر سيد محسن نبوى كلات

تحصيلات : دكترى كشاورزى – اكولورژي كشاورزي

سمت : عضو هيئت علمي گروه كشاورزي

                                                                        شرح وظايف مدير كل امور آموزشى و تحصيلات تكميلى

  1-نظارت برعملكرد ادارات سه گانه : اداره پذيرش و ثبت نام ، اداره برنامه ريزى و امتحانات ، اداره تحصيلات تكميلى

 2- برنامه ريزي جهت ارتقاء و تسهيل فعاليتهاى جاري ادارات ياد شده

 3- برنامه ريزي جهت ارتباط موثر امور آموزشي و تحصيلات تكميلى با دانشگاه ها در زمينه فعاليتهاى ستادى، آموزشى در كليه مقاطع تحصيلى

 4- نايب رئيس و دبير شوراى آموزشى دانشگاه

 5- نايب رئيس و دبير شوراى آموزشى تحصيلات تكميلى دانشگاه

 6- رسيدگى به مشكلات ودرخواستهاي دانشجويان در خصوص مسائل آموزشى و تحصيلات تكميلى