iaum

insta bale

بيمارستان آريا

سالهاي مديدي است كه بيمارستان آريا در خدمت بيماران محترم بوده است در سالهاي اوليه دهه 30 كه دانشكده پزشكي مشهد اولين فارغ التحصيلان خود را به جامعه پزشكي تحويل داد بالطبع به كادر تخصصي و اساتيد اضافه گرديد و به موازات آن نياز بخش خصوصي درمان نيز بيشتر مي شد. به تدريج بيمارستانهاي كوچك در ساختمانهاي اجاره اي شكل گرفت كه تا چند سالي جوابگوي نياز درمان بود ولي با افزايش جمعيت و گسترش جامعه پزشكي ضرورت ايجاد مراكز مجهزتر احساس مي شد. از جمله با ادغام بيمارستانهاي يغمايي و شفاء در سال 1348 بيمارستان آريا افتتاح گرديد. موسسين آن آقايان دكتر رهبرنيا، دكتر مهدي، حميد و مسعود يغمايي، دكتر معين افشار، دكتر قربانبان، دكتر فقيهي و دكتر افشين بودند.بيمارستان فوق داراي بخشهاي جراحي زنان، جراحي €Œمردان، زايشگاه و اتاق عمل بود. هدف اصلي ايجاد يك واحد آموزشي درماني بود، به همين دليل پيش بيني هاي لازم از جمله ساخت سالن كنفرانس مناسب و كتابخانه در نظر گرفته شد. در سال 1374 به علت شرايط خاص زماني و ترك تعدادي از متخصصين از فعاليتهاي بيمارستان كاسته شد، كه نهايتا بيمارستان آريا به دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد واگذار گرديد و خوشبختانه هدف اصلي موسسين كه تبديل به بخش آموزشي بود تحقق يافت و به دنبال آن بخشهاي CCU و قلب ، داخلي و اورژانس به مجموعه بيمارستان افزوده گرديد و فعلا با همت دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد در فضايي بالغ بر 6000 متر مربع و با 100 تخت فعال 160 پزشك متخصص و 84 عضو هيات علمي و با تجهيزات تخصصي مشغول فعاليت مي باشد.

اين بيمارستان داراي بخش هاي بستري جراحي زنان، جراحي مردان، جراحي مغز و اعصاب، CCU، زايشگاه، اورژانس و اتاق هاي عمل است. همچنين كلينيك هاي تخصصي قلب، زنان، جراحي عمومي، جراحي مغز و اعصاب، ارولوژي، ارتپدي، داخلي، غدد، عفوني و روانشناسي در اين بيمارستان فعالمي باشد.

آدرس : مشهد- خيابان شهيد چمران – خيابان گلستان شرقي- گلستان 5

تلفن: 051-32229094-8

وب سايت: http://aria.mshdiau.ac.ir/index.php

 

 

 

 

  بر اساس تعریف های سازمان جهانی جهانگردی (UN-WTO) یکی از اهدافی که می تواند گردشگر را برانگیزد تا عزم سفر کند، مسافرت برای کسب سلامتی است. چیزی که از آن به گردشگری سلامت تعبیر می کنند .

  در حقیقت گردشگری سلامت، نوعی از گردشگری است که به منظور حفظ، بهبود و حصول مجدد سلامت جسمی و ذهنی فرد به مدتی بیشتر از 24 ساعت و کمتر از یک سال صورت می گیرد. به این ترتیب یک توریست سلامت با مسافرت از محل دائم زندگی خود می تواند از خدمات درمانی مقصد استفاده کند تا سلامت جسمی و روحی اش را به دست بیاورد. نوعی از گردشگری که این روزها خوشبختانه در ایران رواج پیدا کرده و توریست های زیادی را از کشورهای منطقه برای بهره مندی از خدمات پزشکی و درمانی ایران به کشورمان می کشاند . البته بد نیست بدانید که توریسم سلامت در ایران تاریخچه بسیار کوتاهی دارد. در حقیقت در سال 82 برای اولین بار توریسم درمانی در گردشگری ایران از سوی وزارت بهداشت مورد توجه قرار گرفت؛بيمارستان هاي تابعه دانشگاه آزاداسلامي مشهد سعي دارند با  اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت با کیفیت رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ و در ﺳﺮیع ترین زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮازﯾﻦ اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﺪﯾﺪ، ﻣﺴووﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی و رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺮﻓﻪ ای در ﻣﺮاﮐﺰ، ارايه خدمات درماني و سلامت توسط متخصصان و پزشکان حرفه ای  نقشي ماندگار در اذهان ايفا نمايد. 

گردشگری سلامت (IPD)) از سال 2013 تاسیس گردیده و این واحد به منزله  پیشخوان  ارتباط بیمارستان با بیماران خارجی از اولین تماس تا دریافت  درمان و مراجعت به وطن و دریافت مراقبت هاي لازم میباشد ، از طریق دپارتمان بیماران بین المللخدمات ذیل طراحی و اجرا میگردد:

.1 پاسخگویی به بیماران اعم از ارتباط تلفنی، ایمیلی یا برقراري کنفرانس با پزشک معالج

  1. 2. هماهنگیباپزشک معالج و واحدهاي بیمارستان اعم از درمانگاه، پاراکلینیک، اتاق عمل،بخش بستري،ترخیص و امور مالی جهت تسهیل فرآیند تشخیص و درمان و ارتباط با ارجاع کنندهبیمار.
  2. 3. انجامبرآوردهزینه تقریبی درمان و اعلام آن به بیمار پیش از سفر
  3. 3. انجامبرآوردهزینه تقریبی درمان و اعلام آن به بیمار پیش از سفر
  4. 4. ارتباطباارجاع دهنده بیمار و تعامل بر اساس قرارداد معتبر
  5. 5. هماهنگیبابخش هاي پشتیبانی خارج از بیمارستان جهت خدمات مورد نیاز بیمار و همراهان وي اعم از استقبال و بدرقه

فرودگاهی، هتل، مترجم وسایر نیازهاي رفاهی و گردشگري.

.6خدمات خارج از نوبت: ارائه خدمات در خارج از نوبت بندي معمول جهت ارائه سریعتر و با کیفیتتر خدمات به بیماران پذیرش شده

 

آشنايي بيشتر باخدمات گردشگري سلامت در بيمارستان آريا

http://aria-hospital.com/

آشنايي بيشتر باخدمات گردشگري سلامت در بيمارستان 22 بهمن

http://22bahman.mshdiau.ac.ir/index.php/fa/

بيمارستان 22بهمن

بيمارستان آموزشي درماني 22بهمن درسال 1379 توسط خير نيكوكار جناب آقاي عبدالحسين بهمن با اهداف خير خواهانه وكمك به مردم منطقه  در جهت رفع نيازهاي بهداشتي درماني و آموزش پزشكي  ، واگذار گرديد. در سالهاي اوليه تأسيس بيمارستان داراي بخش هاي محدود داخلي – جراحي ، اورژانس ، زايشگاه و   اتاق عمل بود. به لحاظ اينكه منطقه داراي جمعيتي متراكم با وضعيت اقتصادي پايين مي باشد و خيل انبوهي از مهاجرين افغاني ساكن هستند و نيز از سطح اجتماعي پايين تري برخوردارند كه وجود امكانات و سرويس هاي خدمات درماني قابل قبول و

پيشرفته اي را طلب مي نمود ، لذا به اهتمام دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد و كادر متعهد بيمارستان وهمت خيرين محترم در طي چندين فاز توسعه اي ، بخش هاي تخصصي وفوق تخصصي نيز به آن افزوده شد و در حال حاضر   داراي 175تخت مصوب و 111 تخت داير بوده داراي رتبه يك ارزشيابي از وزارت بهداشت و درمان مي باشد .

بخشهاي بستري شامل جراحي وداخلي  زنان ، اطفال  ، جراحي وداخلي مردان ، روانپزشكي زنان ، ICUبزرگسالان ، NICU، اتاقهاي عمل مركزي ، اورژانس ، زايشگاه ، دياليز می باشد.

 درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان در فضایی به مساحت 650متر مربع و شامل 17 بخش شامل :زنان ، داخلي و غدد ، اطفال ، روانشناسي باليني ، تغذيه و رژيم درماني، چشم ،عفونی، ارتوپدي ، جراحي عمومي ، جراحي مغز واعصاب ، گوش وحلق وبيني ، پوست ، اورولوژي ، داخلي مغز واعصاب  ،اعصاب و روان، دندانپزشكي ، جراحي پلاستيك ، جراحي اطفال و نوزادان ،  نوزادان ، قلب كودكان وبزرگسالان، كليه كودكان ،انکولوژی، ريه ، جراحي سر و گردن مي باشد.

 بخشهاي پاراكلينيك شامل : داروخانه ، آزمايشگاه و پاتولوژي ، فيزيو تراپي ، راديولوژي ، سونوگرافي ،سونوگرافي كالر داپلر،CTSCAN  اسپيرال، الكتروآنسفالوگرافي، شنوايي سنجي، آندوسكوپي، برونكوسكوپي، كولونوسكوپي، اكوكارديو گرافي قلب،  الكترو فيزيولوژي ( نوارعصب  و عضله ) و الكتروكارديو گرافي (نوار قلب ) ، اسپيرومتري ( تست تنفس ) نيز داير مي باشد.

 

علاوه بر خدمات درماني ، بيمارستان 22 بهمن عرصه آموزش باليني گروه هاي پزشكي وپيراپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد  مي باشد  و با پذيرش  سالانه بالغ بر 2200 نفر  در رشته هاي  مختلف  پزشكي و پيراپزشكي بيش از 60 درصد  آموزش باليني دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد را   نيز تقبل نموده است و بستر مناسب آموزش و پژوهش هاي كاربردي پزشكي را نيز مهيا نموده است.

آدرس پستى : مشهد- كوي طلاب – پيچ دوم تلگرد - بيمارستان آموزشى درمانى 22 بهمن
فاكس : 32573500 
تلفن : 17-16-32595515

وب سايت: http://22bahman.mshdiau.ac.ir/index.php/fa/