iaum

insta bale

مرگ دست ما نیست. سرانجام روزی که هیچ‌گاه منتظرش نبودیم فرا می‌رسد و پیکرمان زیر خروارها خاک خواهد رفت. چرا نشود خدمت به علم و جامعه‌مان کرد. می‌شود این تن را اهدا کرد به محققانی که برای رشد علم و یافتن پاسخ ندانسته‌‌ها تلاش می‌کنند.

آناتومی، شاخهای از علوم زیستی است که به بررسی ساختمان بدن جانداران میپردازد. در اصطلاح آناتومی به معنی کالبدشناسی است و میتوان از کلمه تشریح هم به عنوان یک معادل دیگر آناتومی نام برد. موضوع علم آناتومی مطالعه ساختمان بدن موجودات زنده و ارتباط ساختمانی آنها با همدیگر است. در واقع آناتومي  آموزش جغرافیای بدن که جایگاه و مجاورت اجزاء را می آموزد. درس آناتومی از مهمترین درسهای علوم پایه پزشکی است که علیرغم حجم زیاد آن درسی شیرین و کاربردی است بطوری که در تمام دوره پزشکی مورد استفاده قرار میگیرد. یک دانشجو نمیتواند بدون فهم آناتومی، یک پزشک خوب شود. معاینه بیمار، مستلزم تسلط کامل به آناتومی است و گرنه نمیتوان تشخیص درستی انجام داد. در این راستا تشریح یک جسد، که کمک به آموزش صحیح و کاربردی آناتومی می کند می تواند جان خیلی از انسانهای دیگر را نجات دهد. بعلاوه تشریح جسد و شناخت کالبد انسان فرد را به خداشناسی نیز میرساند. با این وجود کمبود جسد در دانشگاههای علوم پزشکی سالهاست مورد بحث و اعتراض مدرسان آناتومی و دانشجویان پزشکی است. کمبود جسد دلایل مختلفی دارد. در دانشگاههای مطرح دنیا، دانشجویان خودشان تشریح جسد انجام میدهند. اما به دلیل کمبودها در کشورمان، دانشجویان معمولا جسد تشریح شده را میبینند. در مورد دلایل کمبود جسد در دانشگاههای علوم پزشکی ایران می توان به دلایل فرهنگی و مذهبی اشاره نمود با این وجود، افراد بسیاری منجمله اساتید، دانشمندان و معلمین بوده اند که ، اهمیت موضوع را درک کرده اند و به اهدای جسد خود به دانشگاههای علوم پزشکی اقدام نموده اند.

تشریح عملى بدن و اندام میّت مسلمان از دیدگاه شرع مقدس اسالم با احکام ویژه اى همراه است. تشریح جسد مسلمان از لحاظ حکم اوّلیه جایز نیست و اگرکسى مردۀ مسلمانى را تشریح کند معصیت کرده و اگر سر یا اعضاى بدنش را جدا نماید، دیه بر او واجب مىشود. در عدم جواز تشریح جسد مسلمان تفاوتى بین مسلمان شیعه و سنّى وجود ندارد

. تشریح بدن میت مسلمان براى مقاصد پزشکى با چند شرط جایز است: 1- مقصود یاد گرفتن و تکمیل مطالعات طبّى براى نجات جان مسلمان باشد و حیات مسلمان متوقف به تشریح باشد، و بدون تشریح این مقصود حاصل نشود. 2- امکان دسترسى به مردۀ غیر مسلمان نباشد.

3- به مقدار ضرورت و احتیاج قناعت شود، و اضافه بر آن جایز نیست. با چنین شرایطى تشریح جایز است. امیدورایم علما و دانشمندان ما در جهت تبین اهدای جسد از ابعاد فرهنگی، شرعی، قانونی و فرایندی عنایت ویژه ای مبذول دارند تا مثل اهدای عضو که روزی مشکلات جدی و عدیده ای داشت ولی امروزه به عنوان کاری خداپسندانه و فداکارانه و دارای فرایند قانونی و اجرایی جا افتاده است اهدای جسد نیز محقق گردد و مشکلات کمبود جسد جهت آموزش به دانشجویان پزشکی مرتفع شود